Skip to content
Lekplatsbesiktning

GESTALTNING/PLANTERINGSFÖRSLAG

Vi erbjuder gratis rådgivning och förslag på utformning av den yttre miljön. Därutöver kan vi även hjälpa kunden att ta fram underlag/idéskisser för mer omfattande förändringar genom våra samarbetspartners.

 

PLANTERING

Genom våra goda kontakter kan vi utföra nyplanteringar till mycket bra priser. Vi planterar allt ifrån träd och buskar, färdig gräsmatta till hela perennkompositioner. Säsongsväxter såsom vår- och sommarblommor samt lökläggning är andra exempel på planteringsarbeten vi utför.

 

GARANTI- OCH ETABLERINGSSKÖTSEL

Allt för ofta ser man hur tusentals kronor läggs ner på nya växter för att sedan bara låta de stå och tyna bort till följd av dålig eller obefintlig etableringsskötsel. Genom insatser under etableringstiden säkerställer man att man får maximal glädje och nytta av gjorda investeringar.

Christian Månsson

arbetsledning, fakturering

0707-38 42 59 christian@dinutemiljo.nu

Måns Jönsson

inköp, lekplatsbesiktning

0707-46 40 98 mans@dinutemiljo.nu

Martin Ågren

ekonomi, konsultation, nyförsäljning, upphandling

0708-75 16 81 martin@dinutemiljo.nu