Skip to content
Lekplatsbesiktning

VÅRA KUNDER

Olika kunder har olika behov och vi har valt att inrikta oss på bostadsrättsföreningar, anläggare, industrifastigheter, bostadsbolag samt offentliga kunder. Skötsel och underhåll anpassas genom ett skötselprogram som passar den enskilde kunden. Vi jobbar i huvudsak i Sydvästra Skåne och då med fokus på Malmö, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Lund och Eslöv.

Lekplatsbesiktning

VÅR STYRKA

Kunskap och engagemang är vår drivkraft och kundens resurs. Vi vill tillsammans med kunden se potentialen och plocka fram det bästa varje utemiljö kan erbjuda. Att jobba målmedvetet och kostnadseffektivt är ofta det bästa sättet att nå dit man vill komma.

Vi har hög utbildningsnivå och många års erfarenhet av både små- och storskalig skötsel.

Lekplatsbesiktning

VÅRA MEDARBETARE

Fokus ligger i att bara jobba med trädgårdsintresserad personal som brinner för vad de sysslar med. All arbetsledning sker med personal utbildad på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Ständig kompetensutveckling och en stimulerande arbetsmiljö är A och O för att våra medarbetare skall trivas.

Jobba hos oss