Skip to content
Lekplatsbesiktning

KONSULTVERKSAMHET

Vi kan bistå med vår kunskap genom konsultering vid t.ex. besiktningar, kvalitetskontroller, granskning av handlingar samt framtagande av större beskärnings- och underhållsplaner. Driftoptimering, utveckling och förnyelse är något som kan implementeras på de flesta yttre miljöerna – ofta är det då bra att ta in en 3’e part som objektivt kan ge sin bild på tillämpliga lösningar.

Martin Ågren

Landskapsingenjör
ekonomi, konsultation, nyförsäljning, upphandling

0708-75 16 81 martin@dinutemiljo.nu