Skip to content
Lekplatsbesiktning

Besiktning av lekplatser

Vi är certifierade inom SERENO Certifiering AB för besiktning av lekplatser. Alla lekplatser bör besiktas en gång om året för att säkerställa att utemiljö och lekredskap uppfyller kraven enligt gällande standard.

Det är alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för olyckor som kan uppkomma och detta gäller även för samfälligheter.

Måns Jönsson

Landskapsingenjör
inköp, lekplatsbesiktning

0707-46 40 98 mans@dinutemiljo.nu