hackklippning_290SKÖTSEL AV GRÖNYTOR

Vi utför skötsel för såväl små som stora kunder. Med vår kunniga personal utför vi allt ifrån ogräsrensning, gräsklppning till beskärning och underhåll. Vi vill jobba för att utveckla er utemiljö och göra vad vi kan för att nyttjarna skall känna sig väl tillfreds med sin utemiljö.

Genom hög kompetens och ett brinnande engagemang tar vi tiilsammans med er ett samlat grepp för att lyfta fram vad just er utemiljö har att utveckla.

 

UtplanteringsväxterNYPLANTERING

Vi har inom företaget en mycket god kompetens gällande växter och kommer gärna med förslag på vad som passar för just er utemiljö. Vi planterar allt från penséer till träd men kan även göra mer omfattande omplanteringar av t.ex. buskage som blivit för stora, träd som mår dåligt eller gräsmattor som inte riktigt lever upp till förväntningarna. Det kostar inget att fråga och vi hjälper mer än gärna till redan vid planeringsskedet föra tt sedan genomföra hela projektet till färdigt resultat.

 

KonsultverksamhetÖVRIGA TJÄNSTER

Förutom skötsel och underhåll så kan vi även hjälpa till med en rad andra tjänster. Exempel på jobb vi utför är trädfällningar, kronreduceringar, hamling, föryngringsbeskärningar, stubbfräsning, snöröjning, renhållning, besiktningar m.m.

Hör gärna av er om det är något särskilt ni behöver hjälp med så ser vi till att ni får hjälp med det ni önskar!