gunga_290HUR SÄKRA ÄR ERA LEKPLATSER?

Vi är numera certifierade inom SERENO Certifiering AB för besiktning av lekplatser. Alla lekplatser bör besiktas en gång om året för att säkerställa att utemiljö och lekredskap uppfyller kraven enligt gällande standard.

Det är alltid fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för olyckor som kan uppkomma och detta gäller även för samfälligheter.

Kontakta oss så kan vi lämna offert!