• Höst

Skötsel av grönytor

Vi utför skötsel och underhåll efter kundens behov och försöker ständigt jobba för att utveckla utemiljön ett steg till. För att utföra skötsel på rätt sätt och vid rätt tidpunkt krävs kunskap, något som ligger oss varmt om hjärtat. Skötselplan för årets insatser är viktigt när jobben planeras men även extrainsatser skall kunna utföras då vädret ofta har en direkt inverkan på skötselbehovet.

LÄS MER

Nyplantering

Att sköta utemiljö till en högre standard är inte det effektivaste sättet, däremot är skötseln A och O för att upprätthålla rätt standard. Genom att ta ett helhetsgrepp och via olika insatser som kan ske i etapper kan man med relativt enkla medel göra fantastiska anläggningar även av relativt små ytor. Att plantera träd, buskar och perenner är oftast det mest kostnadseffektiva sättet att utveckla utemiljön.

LÄS MER

Övriga tjänster

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla våra kunder. Dessutom kan vi utföra olika typer av besiktningar, inventeringar samt upprättande av skötselplaner, beskärningsplaner och underhållsplaner. Våran kunskap skall ses som en resurs för kunden och skall nyttjas för att optimera utemiljön utifrån behov, trygghet, önskemål och trivsel.

LÄS MER