GRÖNYTESKÖTSEL

Gräsklippning, ogräsrensning, kantskärning, renhållning, tillsyn, vår- och höststädning, gödsling samt putsning är bara några exempel på vad vi utför. Behov och önskemål styr givetvis frekvensen och vi kan tillsammans med kunden upprätta ett skötselprogram om ett sådant inte redan existerar.

 

HÅRDGJORDA YTOR

Ofta förbises de hårdgjorda ytorna men inte sällan är det just det hårdgjorda som framhäver det gröna i en utemiljö. Spruckna asfaltsytor och ogräsbemängda grusytor ger genast ett misskött intryck. Vi jobbar med en rad olika metoder för att sköta och underhålla det hårdgjorda så att det tillsammans med det gröna bidrar till en trivsam och funktionsduglig yttre miljö.

 

SKÖTSEL AV ÖVRIGT

Lekplatser, papperskorgar och utemöbler är exempel på saker som ofta faller mellan stolarna när man pratat om utemiljön. Vi ser till att att dessa sköts och underhålls i samma standard som övrigt inom utemiljön. Även här kan vi bistå med gratis rådgivning vad gäller säkerhet, funktion och utvecklingsmöjligheter.