BESKÄRNING

Vi utför allt ifrån trädfällning, kronreducering, hamling, fruktträdsbeskärningar till formklippning och föryngringsbeskärningar. Ofta upprättar vi en beskärningsplan där vi tillsammans kan styra behov och insatser. Alla växter har olika krav och behov så det är viktigt med rätt insats vid rätt tidpunkt. Stubbfräsning, borttagning av buskar och markberedning är andra tjänster vi gärna hjälper er med.

 

UNDERHÅLL

Underhållet är något som alltid bör tas i beaktande vid planering och budgetering, inget varar för evigt och för att förhindra att kostnaderna byggs på hög är det viktigt med ett kontinuerligt underhållsarbete. Vi utför allt ifrån lagning av sättningar, målning av bänkar till byte av lekutrustning och montering av nya utemöbler.

 

KONSULTVERKSAMHET

Vi kan bistå med vår kunskap vid t.ex. besiktningar, kvalitetskontroller, granskning av handlingar samt framtagande av större beskärnings- och underhållsplaner. Driftoptimering, utveckling och förnyelse är något som kan implementeras på de flesta yttre miljöerna – ofta är det då bra att ta in en 3’e part som objektivt kan ge sin bild på tillämpliga lösningar.